Tjänster

Bokföring

Den löpande bokföringen innefattar allt som hör till den dagliga administrationen i företaget, alltså registreringen av alla ekonomiska händelser i företaget. Det kan vara allt ifrån att registrera leverantörsfakturor till att göra kontoavstämningar, rapporter, moms, arbetsgivardeklarationer, rapporter med mera. Vi skräddarsyr alltid lösningar så att det ska passa just dig som kund, både vad det gäller uppdrag men även om man vill ha en fast eller en rörlig prissättning. Passar det bättre så kan vi komma till dig och jobba eller om du vill att ditt företags post kommer till oss så vi sköter hela den administrativa delen, allt enligt överenskommelse.

Bokföring

Löner

Lönehanteringen består av ett flertal moment där vi kan hjälpa till med hela förloppet eller
delar av det. Då lönehanteringen innebär en hel del regler att förhålla sig till så är det fler och
fler företagare som tar hjälp med just detta för att kunna säkerställa att det blir korrekt utfört
och utbetalt på rätt dag. Det är även för de flesta företag en av de största kostnaderna och det blir ofta mer kostnadseffektivt att låta en byrå sköta denna del.

Löner

Bokslut

Alla företag är skyldiga att upprätta ett bokslut som en avslutning på sitt verksamhetsår. Detta innebär att man sammanställer hela årets transaktioner i en balansräkning och en
resultaträkning. Det finns olika sätt att göra ett bokslut beroende på företagets bolagsform och omsättning, ju större företag desto större krav. Vi gör alla typer av bokslut och
årsredovisningar för både små och större företag.

Bokslut

Årsredovisning

En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut. Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) ska årsredovisningen innehålla Förvaltningsberättelse, Resultaträkning, Balansräkning och Noter. Om det är ett större bolag så behöver man även lämna en kassaflödesanalys. I en
årsredovisning är det mycket viktigt att man följer en viss struktur och ordning och den
kommer även att göras offentlig på bolagsverkets hemsida. Vi hjälper gärna både små och
större företag med årsredovisningen och säkerställer att allt lämnas in enligt de lagar och
regler som finns.

Årsredovisning

Deklaration

Inom skatteområdet så finns det väldigt många olika regler man måste förhålla sig till. Det är
inte bara skyldigheter utan det finns även en uppsjö med rättigheter som man behöver ha koll
på för att kunna få ut det mesta av en deklaration. Det enklaste för de flesta är att anlita en
extern byrå för att sköta deklarationen då det är väldigt enkelt att missa dessa skyldigheter och rättigheter på grund av bristande kunskap. Vi har bred kompetens inom skatteområdet så du kan lämna din deklaration i trygga händer och fokusera på annat som är mer intressant för dig. Vi gör deklarationer för alla typer av företagsformer.

Deklaration​

Rådgivning

Vi har stor erfarenhet av företagande från flera olika branscher och har en bred samlad
kunskap och kompetens inom många olika områden. Som företagsledare är det skönt att ha ett bollplank gällande sitt företags utveckling. Någon som kan komma med andra synvinklar, nya förslag och råd på hur man kan få sitt företag att gå ytterligare att steg framåt. Vi kan bland annat hjälpa till med att skapa nya strategier, effektivisering och implementering förutom de ekonomiska frågeställningar som kan uppkomma. Vad du än skulle vilja diskutera i ditt företagande så finns vi här som ett bollplank och hjälper dig att få ditt företag att växa.

Rådgivning​
Close Menu